Rejestracja firm

Dostępność kilku rozwiązań daje większą możliwość i swobodę wyboru tylko tych usług, których tak naprawdę potrzebujemy, nie płacąc za niepotrzebne usługi dodatkowe.

Czym różni się rejestracja spółki z o.o. w systemie S24 od tradycyjnej metody? Jest to jedna z najchętniej wybieranych form prawnych w naszym kraju. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od 2012r. zgłosić można tradycyjną drogą, obecnie w trybie tzw. jednego okienka, jak również przez Internet na portalu S24, który dostępny jest pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/ Czym różnią się obie drogi rejestracji? Poza tym, że w pierwszym przypadku upoważniona do tego osoba musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w urzędzie, a w drugim wystarczy usiąść przed komputerem i założyć konto w S24, istnieje kilka znaczących różnic:

1. Zawarcie umowy spółki oraz złożenie wniosku o wpis do KRS przez Internet nie trwa zazwyczaj więcej niż 1 godzinę, a wniosek jest rozpatrywany jest w terminie 1 dnia od daty wpłynięcia. Tradycyjną drogą rejestracja trwa od kilku dni do kilku miesięcy. 2. Aby złożyć wniosek przez portal S24 należy posiadać podpis elektroniczny kwalifikowany bądź profil zaufany Epuap. 3. W systemie Ministerstwa Sprawiedliwości umowa spółki sporządzana jest na postawie wzorca, bez formy aktu notarialnego. Unika się tym samym taksy notarialnej, ale należy się liczyć z brakiem możliwości wprowadzania większych zmian w treści umowy. 4. Zakładając sp. z o.o. online wkłady muszą mieć charakter pieniężny. 5. Korzystając z portalu nie trzeba głowić się nad wyborem właściwych formularzy – system sam je generuje. 6. System S24 nie weryfikuje zgodności wybranego PKD z formą prawną przedsiębiorstwa. 7. System S24 nie posiada wzorca oświadczenia z informacją, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w związku z treścią ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co od 01 czerwca 2017r. jest koniecznością. Oświadczenie można jednak dołączyć jako dokument zewnętrzny. 8. Koszt wpisu do KRS jest niższy przy rejestracji spółki z o.o. online i wynosi 350zł + od kilku do kilkunastu złotych prowizji dla operatora płatności. Tradycyjną drogą jest to koszt 500zł. 9. Zawierając umowę spółki u notariusza, to on zajmuje się formalnościami związanymi z rozliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Rejestrując sp. z o.o. online należy samodzielnie złożyć deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy

Porównując obie drogi rejestracji należy zwrócić przede wszystkim uwagę na treść umowy spółki. Jedynie przy rejestrowaniu podmiotu w sposób tradycyjny tj. podczas wizyty u notariusza masz pełną swobodę w określaniu treści umowy spółki. Umożliwi to wprowadzenie takich zapisów, które z powodzeniem będą się sprawdzały podczas optymalizacji podatkowej czy też optymalizacji obciążeń składkami ZUS.

Z nami w pełnie legalnie wybierzesz takie rozwiązania, które pozwolą Ci całkowicie uniknąć opłacania tych miesięcznych danin. Zaznaczyć przy tym należy, że nie oferujemy zakładania spółek w innych krajach czy też takich rozwiązań, które byłby sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Takie rozwiązania nas zupełnie nie interesują zatem jeżeli chcesz optymalizować sobie składki ZUS poprzez zakładanie firm w sąsiednich krajach nie jesteśmy w stanie Ci pomóc. Nas interesują w pełni legalne i sprawdzone rozwiązania. Jakie? Umów się z nami na spotkanie a wszystkiego się dowiesz!

Z nami:

- możesz wykorzystać wirtualne biuro do swojej siedziby

- otrzymasz wpis do KRS swojej spółki,  a w tym NIP, REGON, numer KRS,

- podpiszesz umowę o obsługę księgową

Obsługa oznacza stały monitoring procesu rejestracji, a także doradztwo i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Do najważniejszych zadań wykonywanych w ramach usługi należą m.in. pomoc w prawidłowej rejestracji i dbanie o aktualność danych w rejestrach.

Oczywiście jeżeli masz już spółkę, a trzeba np. złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, również jesteśmy w stanie Ci pomóc.

W przypadku spółek, w Krajowym Rejestrze Sądowym poza przypadkami zmiany nazwy firmy, czy innych jej danych, wniosek o aktualizację wpisu należy składać także wtedy, gdy nastąpiła zmiana m.in.:
• składu zarządu,
• wspólnika,
• wysokości kapitału zakładowego. 
W przypadku zmian w KRS ostateczny termin na wpłynięcie wniosku liczy się od dnia powzięcia uchwały lub uzyskania zgody ostatniego wspólnika, choć nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej powzięcia.
Zgłaszanie zmian w KRS to również niemały koszt za każdą aktualizację. Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wynosi 250 zł, do czego należy doliczyć 100 zł za ogłoszenie jej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto zatem pomyśleć co jeszcze można zmienić podczas składania wniosku aby uniknąć powielania opłat  skarbowych. 
Każda zmiana danych firmy wiąże się każdorazowo z wypełnieniem co najmniej kilku różnych formularzy, a często także z wizytą w urzędzie. Mnogość przypadków, w których należy zgłaszać zmiany w CEIDG bądź KRS, a także konsekwencje, które może nieść za sobą błędne wypełnienie wniosków, sprawia, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają w tej kwestii z pomocy wyspecjalizowanych firm.
Nazwa spółki
Kiedy sąd może się nie zgodzić na rejestrację spółki z uwagi na jej nazwę?
Oczywistym jest, że zakładając spółkę zależy nam na jak najszybszej decyzji sądu rejestrowego. Wydłużyć postępowanie, a nawet uniemożliwić rejestrację spółki w KRS może jednak m.in. źle dobrana nazwa. Przy jej wyborze należy kierować się więc nie tylko chwytliwością wymyślonej nazwy, lecz także jej zgodnością z prawem. Jakie wymogi musi spełniać prawidłowa nazwa, a właściwie, zgodnie z artykułem 43 Kodeksu Cywilnego, firma spółki?
Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
Oznacza to nic innego jak konieczność zadbania o to, by nazwa naszej działalności nie była identyczna lub myląco podobna do nazw, którymi posługuje się przedsiębiorstwo działające w tej samej branży i / lub na tym samym obszarze geograficznym.
Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
Nazwa spółki nie może po prostu być myląca dla konsumentów. Przykładowo firma sprzedająca w Warszawie artykuły spożywcze nie powinna dodawać do nazwy takich informacji jak „sklep rowerowy” czy „Białystok”.
Co jeszcze musi zawierać nazwa spółki?
Nazwa wpisana do KRS musi zawierać przyjętą przez spółkę formę prawną. Konieczność ujęcia w niej innych elementów uzależniona jest już od rodzaju spółki:
• cywilna – musi składać się co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników,
• jawna – musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika,
• komandytowa / komandytowo-akcyjna – musi składać się m.in. z nazwiska komplementariusza – jeśli jest nim spółka należy uwzględnić jej pełną firmę wraz z formą prawną,
• partnerska – musi obejmować nazwisko przynajmniej jednego wspólnika oraz dopisek „i partner” / ”i partnerzy”.
Wyjątek stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, których firma nie musi zawierać w sobie nazwisk udziałowców lub akcjonariuszy.
Z założenia formularze urzędowe miały usprawniać komunikację na linii interesant – instytucja państwowa. Z pewnością sami doświadczyli jednak Państwo, że druki, które musimy uzupełnić chcąc załatwić w urzędzie jakąkolwiek sprawę, są niejednokrotnie zbyt skomplikowane i za nadto obszerne. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może natomiast nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje, czy chociażby konieczność złożenia kolejnej wizyty w urzędzie i ponowne uzupełnienie druku.
W formularzach dziś każda kolejna rubryka przeładowana jest specjalistycznymi pojęciami, nieznanymi skrótami, a nawet odnośnikami do ustaw, czy innych aktów prawnych, do których z reguły nie mamy jako petent bezpośredniego dostępu.
Sytuacji, gdy przy uzupełnianiu formularza urzędowego wymagana jest od nas często fachowa wiedza, nie poprawia ponadto fakt, że każdego roku musimy wypełniać co najmniej kilka deklaracji, podań lub innych kwestionariuszy. Co więcej, według statystyk, firmy działające w Polsce zobligowane są w sumie przez kilkanaście różnych urzędów do wypełniania nawet kilkuset druków rocznie!
Remedium na niejasne formularze?
Zamiast poświęcać kolejne godziny na zrozumienie języka urzędowego, a następnie znalezienie, zapoznanie się i zrozumienie paragrafów i pouczeń, do których odnoszą się kolejne rubryki, warto skorzystać z pomocy specjalisty.
Prawnik będzie w stanie „przełożyć” treść formularza urzędowego na zrozumiały dla nas tekst. Może podpowiedzieć również, jak należy uzupełnić poszczególne pola. Czasem nawet zrozumienie intencji autora formularza, może nie rozwiać naszych wątpliwości, czy podamy wystarczającą ilość informacji, a także czy będą ono prawidłowo przez nas ujęte.
Dlaczego warto szukać pomocy u prawnika?
Adwokat, czy też radca prawny:
• posiada niezbędną wiedzę z zakresu różnych gałęzi prawa, a co za tym idzie, zna treść poszczególnych aktów prawnych,
• sam posługuje się na co dzień specjalistycznym językiem,
• regularnie ma styczność z dokumentacją urzędniczą i nieraz pomagał już w podobnych sytuacjach.
Bycie petentem w polskim urzędzie nie jest, jak wiemy, sprawą łatwą. Jeśli więc nie jesteśmy pewni swojej wiedzy, warto zaufać osobie ze specjalistycznym wykształceniem i doświadczeniem. Firmy mogą ponadto zdecydować się na stałą obsługę prawną, która zapewni im nieograniczoną możliwość konsultacji, także w zakresie wypełniania skomplikowanych formularzy urzędowych.
Zgłaszanie w rejestrach urzędowych zmian w danych firmowych - CEIDG, KRS - czyli prawnik poszukiwany cz.2
Podmioty posiadające wpis w CEIDG, czy też w KRS, których dane uległy zmianie, zobowiązane są w ciągu 7 dni złożyć w stosownym rejestrze wniosek o zmianę wpisu. To jej zadaniem jest więc dbanie o to, by informacje zawarte w rejestrze były poprawne i każdorazowo aktualizowane.
Dla przedsiębiorców, dla których przecież czas to pieniądz, wypełnianie kolejnych, często do tego obszernych i niestety najeżonych niezrozumiałymi terminami formularzy może być uciążliwe. Łatwo przy tym popełnić też drobny, choć istotny dla sprawy błąd. Niezbędna jest ponadto wiedza, gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek, a także czy należy uiścić opłatę skarbową i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Warto więc rozważyć powierzenie tego zadania prawnikowi, który posiada doświadczenie w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek prawa handlowego.