Dlaczego warto

Dlaczego firmy powinny posiadać stałą obsługę prawną?

Stała obsługa prawna to nie tylko sposób na rozwiązanie bieżących problemów, lecz także inwestycja w rozwój firmy. 

Dlaczego? Pod opieką prawnika wszystkie podejmowane przez Państwa kroki będą przeanalizowane, a tym samym zabezpieczone pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Pozwala to nie tylko być na bieżąco z obowiązującymi standardami, ale również mieć pewność że każda zawierana umowa czy dokonywana transakcja nie zagrozi Państwa interesom.

Stała obsługa prawna – dla kogo?

Wbrew pozorom stały kontakt z prawnikiem to rozwiązanie przeznaczone nie tylko dla wielkich, międzynarodowych  korporacji. Z usługi skorzystać mogą zarówno duże firmy, jak i średni przedsiębiorcy, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Obsługa prawna skierowana jest również do firm o zróżnicowanej formie prowadzenia działalności – spółek osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych czy oddziałów firm zagranicznych.

Co wchodzi w skład usługi?

Obsługa oznacza stały monitoring przez prawnika działań firmy, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także doradztwo i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Do najważniejszych zadań wykonywanych w ramach usługi należą m.in.:

- pomoc w prawidłowej rejestracji i dbanie o aktualność danych w rejestrach,

- reprezentowanie Klienta przed organami spółek oraz instytucjami i sądami,

- rozwiązywanie sporów z pracownikami, kontakt z związkami zawodowymi, zawieranie umów i kontrola ich poprawności oraz inne zagadnienia związane z prawem pracy,

- windykacja należności nieuregulowanych przez kontrahentów ,

- prowadzenie negocjacji z kontrahentami i partnerami biznesowymi (kontrola legalności, pomoc prawna),

- bieżące doradztwo

Największe zalety stałej obsługi

Klienci korzystający z tego rodzaju pomocy prawnej doceniają przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem w każdej sytuacji. Osoba, z którą przedsiębiorca lub spółka podpisze umowę o stałą obsługę doskonale zna już sytuację firmy – dlatego nie traci zbędnego czasu na konsultacje i „wdrażanie się” w nowe środowisko.

Kolejnym ważnym elementem jest zaufanie – wybierając stałą obsługę prawną można mieć pewność, że naszą firmą zajmie się konkretna, znana nam już osoba. Ma to dla firm szczególne znaczenie ze względu na ochronę tajemnic przedsiębiorstwa czy ograniczenie praktyk związanych z nieuczciwą konkurencją.

Podsumowując - stała obsługa prawna to dla przedsiębiorcy pewność, że w razie jakichkolwiek wątpliwości czy nieprzewidzianych zdarzeń będzie mógł liczyć na natychmiastową pomoc i doradztwo prawne. Co więcej – firma będzie miała pewność, że osoba ta zna sytuację firmy i swoje działania opiera na analizie nie tylko bieżącej sytuacji, ale i historii firmy oraz środowiska, w którym się obraca.


Jakie są korzyści płynące ze współpracy zdalnej z prawnikiem?

Współpraca zdalna to coraz chętniej wykorzystywana forma zatrudnienia, która stosowana jest najczęściej w konkretnych branżach, m.in. w księgowości czy właśnie w prawie. O rosnącej popularności zdalnej współpracy z prawnikiem decyduje fakt, że niesie ona za sobą dużo korzyści – zarówno w aspekcie finansowym, jak i merytorycznym. Szczególnie chętnie wybierana jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie posiadają osobnego działu prawnego, a nie chcą zatrudniać dodatkowej osoby.

Do najważniejszych zalet tej formy współpracy należą przede wszystkim:

- oszczędność kosztów, które prawnik musiałby poświęcić na dojazd do Klienta lub które wynikałyby z konieczności zatrudnienia nowego pracownika na pełen lub część etatu,

- skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź, poradę czy rozwiązanie problemu prawnego,

- uniwersalność zastosowania tej formy – możliwe jest zarówno jednorazowe doradztwo, jak i nawiązanie długoterminowej współpracy zdalnej,

- ustalenie zakresu współpracy przez Klienta – kontakt z prawnikiem może być utrzymywany tylko w sytuacjach, które tego wymagają, bez konieczności zatrudnienia na etat.

Wszystkie powyższe korzyści decydują o tym, że na zdalną współpracę decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw i spółek. Dzięki możliwości szybkiej reakcji i bezpośredniego kontaktu w każdym, czasie firma jest w stanie uniknąć negatywnych konsekwencji związanych np. z przekroczeniem terminu na złożenie wniosku czy oferty. Prosty sposób komunikacji z prawnikiem powoduje również, że Klient może zwracać się do Kancelarii z wszystkimi - nawet najdrobniejszymi sprawami, dla rozwiązania których nie jest potrzebny kontakt osobisty.

Zdalna współpraca oferuje możliwość nie tylko szybkiej, ale i płynnej i niezakłóconej komunikacji między prawnikiem, a Klientem. Do tego celu używamy najnowocześniejszych, elektronicznych kanałów komunikacji. Można nawiązać kontakt z adwokatem czy radcą on-line, np. przy pomocy poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej. Możliwy jest również oczywiście kontakt telefoniczny – w Kancelarii funkcjonuje tzw. telefon alarmowy, na który w wyjątkowo pilnych sytuacjach mogą Państwo dzwonić o każdej porze, siedem dni w tygodniu.


Dlaczego druki i formularze urzędowe są takie skomplikowane – czyli prawnik poszukiwany

Z założenia formularze urzędowe miały usprawniać komunikację na linii interesant – instytucja państwowa. Z pewnością sami doświadczyli jednak Państwo, że druki, które musimy uzupełnić chcąc załatwić w urzędzie jakąkolwiek sprawę, są niejednokrotnie zbyt skomplikowane i za nadto obszerne. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może natomiast nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje, czy chociażby konieczność złożenia kolejnej wizyty w urzędzie i ponowne uzupełnienie druku.

W formularzach dziś każda kolejna rubryka przeładowana jest specjalistycznymi pojęciami, nieznanymi skrótami, a nawet odnośnikami do ustaw, czy innych aktów prawnych, do których z reguły nie mamy jako petent bezpośredniego dostępu.

Sytuacji, gdy przy uzupełnianiu formularza urzędowego wymagana jest od nas często fachowa wiedza, nie poprawia ponadto fakt, że każdego roku musimy wypełniać co najmniej kilka deklaracji, podań lub innych kwestionariuszy. Co więcej, według statystyk, firmy działające w Polsce zobligowane są w sumie przez kilkanaście różnych urzędów do wypełniania nawet kilkuset druków rocznie!

Remedium na niejasne formularze?

Zamiast poświęcać kolejne godziny na zrozumienie języka urzędowego, a następnie znalezienie, zapoznanie się i zrozumienie paragrafów i pouczeń, do których odnoszą się kolejne rubryki, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Prawnik będzie w stanie „przełożyć” treść formularza urzędowego na zrozumiały dla nas tekst. Może podpowiedzieć również, jak należy uzupełnić poszczególne pola. Czasem nawet zrozumienie intencji autora formularza, może nie rozwiać naszych wątpliwości, czy podamy wystarczającą ilość informacji, a także czy będą ono prawidłowo przez nas ujęte.

Dlaczego warto szukać pomocy u prawnika?

Adwokat, czy też radca prawny:

• posiada niezbędną wiedzę z zakresu różnych gałęzi prawa, a co za tym idzie, zna treść poszczególnych aktów prawnych,

• sam posługuje się na co dzień specjalistycznym językiem,

• regularnie ma styczność z dokumentacją urzędniczą i nieraz pomagał już w podobnych sytuacjach.

Bycie petentem w polskim urzędzie nie jest, jak wiemy, sprawą łatwą. Jeśli więc nie jesteśmy pewni swojej wiedzy, warto zaufać osobie ze specjalistycznym wykształceniem i doświadczeniem. Firmy mogą ponadto zdecydować się na stałą obsługę prawną, która zapewni im nieograniczoną możliwość konsultacji, także w zakresie wypełniania skomplikowanych formularzy urzędowych.


Zgłaszanie w rejestrach urzędowych zmian w danych firmowych - CEIDG, KRS - czyli prawnik poszukiwany cz.2

Podmioty posiadające wpis w CEIDG, czy też w KRS, których dane uległy zmianie, zobowiązane są w ciągu 7 dni złożyć w stosownym rejestrze wniosek o zmianę wpisu. To jej zadaniem jest więc dbanie o to, by informacje zawarte w rejestrze były poprawne i każdorazowo aktualizowane.

Dla przedsiębiorców, dla których przecież czas to pieniądz, wypełnianie kolejnych, często do tego obszernych i niestety najeżonych niezrozumiałymi terminami formularzy może być uciążliwe. Łatwo przy tym popełnić też drobny, choć istotny dla sprawy błąd. Niezbędna jest ponadto wiedza, gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek, a także czy należy uiścić opłatę skarbową i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Warto więc rozważyć powierzenie tego zadania prawnikowi, który  posiada doświadczenie w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek prawa handlowego.

Jakie zmiany należy zgłaszać?

CEIDG

Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy złożyć w przypadku:

• zmiany nazwy firmy,

• zmiany adresu zamieszkania, korespondencyjnego bądź wykonywania działalności,

• otworzenia oddziału,

• rozszerzenia przedmiotu działalności (PKD),

• zmiany rachunku bankowego,

• zmiany podmiotu prowadzącego księgowość / miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

Wniosek konieczny jest też przy zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

KRS

W przypadku spółek, w Krajowym Rejestrze Sądowym poza przypadkami zmiany nazwy firmy, czy innych jej danych,

wniosek o aktualizację wpisu należy składać także wtedy, gdy nastąpiła zmiana:

• składu zarządu,

• wspólnika,

• wysokości kapitału zakładowego.

Do wniosku należy dołączyć też jednolity tekst umowy spółki, a w niektórych przypadkach także formularze:

• REGON - RG-1,

• ZUS - ZPA,

• NIP-2.

W przypadku zmian w KRS ostateczny termin na wpłynięcie wniosku liczy się od dnia powzięcia uchwały lub uzyskania zgody ostatniego wspólnika, choć nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej powzięcia.

Zgłaszanie zmian w KRS to również niemały koszt za każdą aktualizację. Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wynosi 250 zł, do czego należy doliczyć 100 zł za ogłoszenie jej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Każda zmiana danych firmy wiąże się każdorazowo z wypełnieniem co najmniej kilku różnych formularzy, a często także z wizytą w urzędzie. Mnogość przypadków, w których należy zgłaszać zmiany w CEIDG bądź KRS, a także konsekwencje, które może nieść za sobą błędne wypełnienie wniosków, sprawia, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają w tej kwestii z pomocy prawnika.


Czego firmy oczekują od współpracy z kancelariami prawnymi? 

Decydując się na zewnętrzną obsługę prawną przedsiębiorcy stawiają kancelariom, które biorą pod uwagę, szereg wymagań. Jest to całkowicie naturalne. Zależy im przecież na profesjonalnej obsłudze firmy, tak by mogła ona funkcjonować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i jednocześnie, by jej interesy również były odpowiednio zabezpieczone. Czego więc oczekują firmy od współpracy z kancelarią prawną?

1. Pełnej dyspozycyjności

Rezygnując z tworzenia wewnątrz firmy działu odpowiedzialnego za obsługę prawną, ich zarząd czy właściciele liczą, że kancelaria, z którą podjęli współpracę, również będzie dostępna w każdym wymagającym konsultacji momencie. Ważna jest więc dla nich zarówno możliwość szybkiego spotkania z adwokatem czy radcą prawnym, jak również konsultacji telefonicznej czy też on-line.

2. Zaangażowania w sprawy firmy

Nie ma prawdopodobnie nic gorszego, jeśli kilkakrotnie musimy od nowa przedstawiać zaistniały problem oraz specyfikę przedsiębiorstwa. Właścicielom firm zależy więc na tym, żeby wybrana przez nich kancelaria zawsze miała pełny obraz odnośnie ich działalności, a także rozumiała sposób jej funkcjonowania czy specyfikę branży.

3. Dopasowanych rozwiązań

Ten punkt nierozerwalnie wiąże się z poprzednim. Bez zrozumienia danej firmy, znalezienie rozwiązania dopasowanego do jej potrzeb może być trudne, a czasem nawet niemożliwe. Dla przedsiębiorców, zupełnie jak dla klientów indywidualnych, istotnym jest, żeby sugerowane rozwiązania zabezpieczały ich interes.

4. Wsparcia w różnych obszarach

Podejmując współpracę z kancelarią prawną przedsiębiorcy oczekują także wsparcia w różnych dziedzinach prawa – nie tylko prawa pracy czy handlowego, lecz w razie potrzeby także prawa odszkodowawczego czy nawet spadkowego. Zespół kancelarii powinien ponadto świadczyć kompleksowe usługi – od udzielania porad i opinii, przez sporządzanie umów po pomoc w negocjacjach lub przy zakładaniu spółki.

5. Skuteczności

Przedsiębiorcy tak jak zresztą wszyscy klienci kancelarii prawnych oczekują, że stała obsługa zapewni bezpieczne funkcjonowanie firmy, a w razie problemów ich szybkie i przede wszystkim pomyślne rozwiązanie.


Kiedy sąd może się nie zgodzić na rejestrację spółki z uwagi na jej nazwę?

Oczywistym jest, że zakładając spółkę zależy nam na jak najszybszej decyzji sądu rejestrowego. Wydłużyć postępowanie, a nawet  uniemożliwić rejestrację spółki w KRS może jednak m.in. źle dobrana nazwa. Przy jej wyborze należy kierować się więc nie tylko chwytliwością wymyślonej nazwy, lecz także jej zgodnością z prawem. Jakie wymogi musi spełniać prawidłowa nazwa, a właściwie, zgodnie z artykułem 43 Kodeksu Cywilnego, firma spółki?
Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
Oznacza to nic innego jak konieczność zadbania o to, by nazwa naszej działalności nie była identyczna lub myląco podobna do nazw, którymi posługuje się przedsiębiorstwo działające w tej samej branży i / lub na tym samym obszarze geograficznym.
Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
Nazwa spółki nie może po prostu być myląca dla konsumentów. Przykładowo firma sprzedająca w Warszawie artykuły spożywcze nie powinna dodawać do nazwy takich informacji jak „sklep rowerowy” czy „Białystok”.
Poza tym, stosowanie w nazwie niektórych słów jest zastrzeżone prawnie dla podmiotów działających w zakresie, do którego odnosi się dane słowo. Zastrzeżone są m.in.:
• bank,
• kasa,
• klinika,
• adwokat / notariusz,
• hotel / motel / pensjonat,

• towarzystwo ubezpieczeń.

Co jeszcze musi zawierać nazwa spółki?
Nazwa wpisana do KRS musi zawierać przyjętą przez spółkę formę prawną. Konieczność ujęcia w niej innych elementów uzależniona jest już od rodzaju spółki:
• cywilna – musi składać się co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników,
• jawna – musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika,
• komandytowa / komandytowo-akcyjna – musi składać się m.in. z nazwiska komplementariusza – jeśli jest nim spółka należy uwzględnić jej pełną firmę wraz z formą prawną,
• partnerska – musi obejmować nazwisko przynajmniej jednego wspólnika oraz dopisek „i partner” / ”i partnerzy”.
Wyjątek stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, których firma nie musi zawierać w sobie nazwisk udziałowców lub akcjonariuszy.

Dlaczego usługi prawne powinny uzupełniać usługi księgowe? 

Są to dwa niezwykle istotne obszary związane z prowadzeniem własnej firmy wymagające posiadania fachowej wiedzy oraz doświadczenia, które są obce dla większości przedsiębiorców. Jednocześnie zarówno formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prowadzenie księgowości są również bardzo czasochłonne.
Niedotrzymanie terminów, niespełnienie wszystkich warunków, czy też popełnienie błędu wynikającego z niewiedzy lub posiadania nieaktualnych informacji może przedsiębiorcę słono kosztować.

Efekt synergii

Firmy, które nie chcą tworzyć odrębnych działów bądź stanowisk odpowiedzialnych za księgowość oraz obsługę prawną, powinny zdecydować się na outsourcing w obu tych zakresach. Kompleksowa obsługa obu aspektów pozwoli skupić się na rozwijaniu przedsiębiorstwa – pozyskiwaniu nowych Klientów czy realizacji kolejnych inwestycji.
Powierzenie prowadzenia księgowości, jak i możliwość skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego to wszystkie formalności i uciążliwe procedury w pewnych rękach specjalistów, którzy są na bieżąco ze zmianami w przepisach i jednocześnie zależy im na zabezpieczeniu interesów Twojej firmy. Stała współpraca z biurem rachunkowym oraz z kancelarią prawną to bezpieczeństwo firmy nie tylko w trudnych sytuacjach, ale i w codziennym funkcjonowaniu.
Jeśli usługi prawne uzupełniają usługi księgowe, TY możesz:
• w spokoju zająć się tym, w czym jesteś ekspertem – przedmiotem działalności Twojej firmy;
• zapomnieć o godzinach poświęconych na uzupełnienie jednego formularza, stanie w kolejce w urzędzie czy szukanie informacji, które pozwolą zrozumieć poszczególne zapisy np. Kodeksu Pracy;
• mieć pewność, że sprawami Twojej firmy zajmują się doświadczeni specjaliści posiadający aktualną wiedzę z zakresu księgowości bądź też prawa pracy, gospodarczego lub zobowiązań;
• w każdej chwili zasięgnąć opinii/porady specjalisty, który zna sytuację Twojego przedsiębiorstwa.
Zrezygnowanie z któryś z tych usług spowoduje lukę, która w pewnym momencie może odbić się na Twojej działalności, a szukanie na szybko specjalisty i wdrożenie go w specyfikę przedsiębiorstwa może nie przynieść oczekiwanych efektów.