Pakiety oferowanych usług

Pakiety oferowanych usług

Oferta serwisu tanieporadyprawe.com.pl porad prawnych jest elastyczna co sprawia, że każdy może wybrać rozwiązanie dla siebie. 

Serwis oferuje Klientowi wybór jednego z trzech pakietów;

  1. pakiet brązowy
  2. pakiet srebrny
  3. pakiet złoty

Dostępność kilku rozwiązań daje większą możliwość i swobodę wyboru tylko tych usług, których tak naprawdę potrzebujemy, nie płacąc za niepotrzebne usługi dodatkowe.

Oferowane pakiety różnią się ilością dziedzin prawa, które obejmują oraz ceną. 

Przed wykupieniem pakietu, klient dokonuje wyboru dziedziny prawa, do której pakiet ma się odnosić spośród dziedzin wymienionych na stronie internetowej serwisu.

Opłaty za korzystanie z usług są zróżnicowane w zależności od wybranego pakietu i dziedzin prawa. Na dostępne dziedziny prawa składają się:

Prawo gospodarcze

- doradztwo w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (z wyjątkiem sporządzania wniosków o wpis, zmianę danych i inne do KRS, a także w zakresie ewidencji działalności gospodarczej),

- porady z zakresu tworzenia spółek handlowych,

- porady z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,

- sprawy ze stosunku spółki, w tym o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów, w sporach pomiędzy wspólnikami spółek osobowych, kapitałowych, o wyłączenie wspólnika,

- sprawy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Prawo pracy

- sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,

- bieżące doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,

- analiza regulacji dotyczących pracodawców i pracowników,

- sprawy z zakresu układów zbiorowych i sporów zbiorowych,

- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- doradztwo w zakresie spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, kar porządkowych, odpraw, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,

- pomoc w zakresie systemu wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników,

- sporządzanie umów nazwanych (m.in. sprzedaży, dostaw, najmu, dzierżawy, leasingu, świadczenia usług, pośrednictwa, ubezpieczeń, dzieła i robót budowlanych, pożyczek) jak i nienazwanych.

Prawo zobowiązań

- doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń z czynów niedozwolonych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej,

- sprawy związane z roszczeniami z bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnych świadczeń.

Prawo rodzinne i spadkowe

- pomoc w sprawach rozwodowych i w sprawach o separację,

- pomoc w dochodzeniu alimentów pomiędzy byłymi małżonkami, alimentów na dzieci,

- doradztwo w sprawach o kontakty z dziećmi, w sprawach opieki i kurateli, a także ubezwłasnowolnienia,

- sprawy związane z rodzicielstwem, z zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa,

- sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi: rozdzielność majątkowa, jej ustanowienie, zniesienie,

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

- sprawy o dział spadku,

- sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe,

- sprawy dotyczące zapisu, polecenia oraz zachowku.